『YU-KI PROMOTION』 は、下記のアドレスに移転しました

http://www014.upp.so-net.ne.jp/YU-KI_PROMOTION/